معرفی جی ار پی ( GRP)

جی اف ار پی Glass-Fibre-Reinforced Plastic پلاستیک یا پلیمرتقویت شده باالیاف شیشه است .


کاربرد های جی ار پی

 جهت استفاده در نمای خارجی و داخلی ساختمان ها

ساخت المان های شهری

 آب نما های خاص

مزایای استفاده از جی ار پی

مقاوم دربرابرحرارت

نسبت مقاومت زیادنسبت به وزن

نصب سریعتر

هزینه حمل ونقل کمتر

انعطاف پذیری


طراحی ساخت بدون درز

تعمیرونگهداری کم

طول عمربااالا

مقاوم دربرابرموادشیمیایی و باران اسیدی