زمرد کامرانیه

کارفرما: -
طراح : شرکت آرتسکو مشاورین معمار و شهرساز ( مهندس ربانی - مهندس احمدزاده )
پیمانکار نما : شرکت پارس نما
مساحت نمای GRC : 2000 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1400
محل اجرای پروژه :

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید