هتل باب الجواد مشهد

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال
طراح : شرکت آرتسکو مشاورین معمار و شهرساز ( مهندس ربانی - مهندس احمد زاده )
پیمانکار نما : شرکت پارس نما
مساحت نمای GRC : 3500 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1399

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است

محل اجرای پروژه : -

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید