مسجد امام حسن مجتبی ( ع) تهران

کارفرما: شرکت خانه
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
مساحت: >
مساحت GRC : 1200متر مربع

توضیحات پروژه

پروژه مسجد امام حسن مجتبی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک خانه تهران ( پرندک) احداث گردیده است .

نمای این مسجد الهام گرفته از معماری ایرانی اسلامی بوده و نوع گنبد این مسجد گنبد خیاری متعلق به زمان تیموریان می باشد .