زمرد کامرانیه

کارفرما: -
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : تهران
مساحت نمای اجرا شده : 1900 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1399

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید