مسجد امام حسن مجتبی ( ع)

کارفرما: شرکت خانه
طراح : شرکت آرتسکو مشاورین معمار و شهرساز ( مهندس ربانی - مهندس احمدزاده )
پیمانکار نما : شرکت پارس نما
مساحت نمای GRC : 1200 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1397
محل اجرای پروژه : تهران- کیلومتر 30 جاده ساوه -شهرک خانه تهران (پرندک)

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید