ساختمان مرکزی شهرداری شیراز

کارفرما: شرکت سد عمران پارس گستر
طراح : امکو ایران
پیمانکار نما : شرکت پارس نما
مساحت نمای GRC : 6500 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1398-1399
محل اجرای پروژه : شیراز – خیابان ساحلی

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید